Veilingkosten

Per 1 augustus 2023 zijn de kosten voor het plaatsen van een veiling aangepast.


Wij als Duivenmarktplaats en Doevepeet hebben de filosofie dat we bereikbaar willen blijven voor ALLE liefhebbers, klein en groot, met kleine of grote beurs. De ervaring van afgelopen jaren heeft ons geleerd dat we hogere startbedragen aangevraagd krijgen welke niet meer voldoen aan onze basis filosofie van bereikbaarheid voor ook de liefhebber met een kleinere beurs.
Om die reden is de prijstabel aangepast. 

Voor (kleine) liefhebbers die duiven op een betaalbaar startbedrag willen inzetten blijft de prijs gelijk, evenals de prijs voor verenigingen en goede doelen. Voor de aanbieders die graag een hoger startbedrag willen, gaan ook hogere prijzen gelden. De gedachte hierachter is dat dit meer commerciële verkopen zijn en dat deze ook wat meer kunnen betalen naarmate het startbedrag hoger is.
Op deze manier hoeven wij niet iedereen een hogere prijs te vragen om de gestegen kosten toch te kunnen dekken en onze veilingsite in de lucht te kunnen houden.

Deze verkopen faciliteren wij uiteraard met evenveel plezier en inzet.

De onderstaande prijstabel geldt vanaf 1 augustus 2023:
Alle bedragen zijn in Euro's.

Bonnenverkoop verenigingen en goede doelen: 1,= per bon/duif.
Voor overige verkopen:
Startbedrag:    Kosten:
0 - 40,=          1,00 per duif.
41-75,=          1,50 per duif.
76 - 100,=      1,75 per duif. 
101 - 200,=    2,50 per duif.
201 - 300,=    5,00 per duif
> 301,=          7,50 per duif.

Let wel, wij berekenen enkel en alleen over het door de aanbieder zelf gekozen startbedrag per duif.
Wat de duiven uiteindelijk opbrengen is voor de kosten niet relevant.
Dit geldt 2 kanten op.
Voorbeeld:
Wordt een duif met een startbedrag van 25,= verkocht voor bijvoorbeeld 500,= kost het plaatsen van deze duif 1,=
Wordt de duif niet verkocht zijn de kosten eveneens 1,= voor deze duif.

Voor vragen: veilingbeheer@doevepeet.nl

De Postduiven Koerier