Veilingkosten

Aan het (laten) plaatsen van een veiling op Doevepeet zijn in principe geen kosten verbonden.

Wij behouden ons het recht voor hierop een uitzondering te maken voor grote veilingen en/of commerciële veilingen.